Spoľahlivosť a kvalita sú


pre nás prioritou č. 1

Ochrana osobných údajov

Správa a spracovanie osobných údajov

Tieto nižšie popísané zásady ochrany osobných údajov (spoločne s našimi zmluvnými podmienkami) stanovia podmienky, za ktorých spoločnosť Knoska Translations s.r.o. používa a chráni všetky osobné údaje a ďalšie informácie s tým súvisiace, ktoré jej poskytnete pri používaní jej webových stránok. Knoska Translations s.r.o. je povinná chrániť vaše súkromie, vrátane osobných údajov, a túto povinnosť sa zaväzuje riadne dodržiavať. Akékoľvek požiadavky na oznámenie vašich osobných údajov pri používaní tohto webu, aj pri iných prípadných príležitostiach vykonávame vždy len v súlade s príslušnými právnymi predpismi, vrátane našich interných predpisov, ktoré ich dopĺňajú. Neustále sledujeme aktuálny stav legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov a priebežne podľa toho aktualizujeme aj ochranu osobných údajov v našej spoločnosti. Tieto zmeny a doplnenie pravidiel ochrany osobných údajov potom aktualizujeme aj na našich webových stránkach, čo sa prejaví aj v zmenách a aktualizácii týchto zásad ochrany osobných údajov. Preto vás žiadame, aby ste tieto naše zásady ochrany osobných údajov pravidelne sledovali. Všetky zmeny našich zásad ochrany osobných údajov však hodláme vykonávať práve na posilnenie ochrany vašich osobných údajov a na zvýšenie vášho komfortu pri kontakte s nami.

Na účely komunikácie s našimi zákazníkmi, obchodnými partnermi, prípadne návštevníkmi našich webových stránok zhromažďujeme len osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie našich zmluvných povinností, alebo na účely našej čo najlepšej vzájomnej komunikácie a zlepšovania našich služieb, či komunikácie so záujemcami o naše produkty a služby.

Na vyššie uvedené účely získavame spravidla vaše adresné (kontaktné) osobné údaje, ako je vaše meno, priezvisko, adresa bydliska (prípadne len poštové smerovacie číslo), e-mailovú adresu, telefónne číslo a podobne. Tieto osobné údaje získavame vždy len vtedy, pokiaľ je to náš zákonný nárok, ostatné osobné údaje, ako sú napríklad vaše záujmy a preferencie, či informácie o vašich návštevách našich webových stránok, potom zhromažďujeme len s vaším výslovným súhlasom. A tento svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Osobné údaje, ktoré sme získali, zhromažďujeme preto, aby sme mohli riadne plniť naše zmluvné povinnosti, aby sme lepšie porozumeli vašim preferenciám a následne vám mohli poskytovať lepšie služby a produkty. Informácie z vašich návštev našich webových stránok využívame s cieľom zlepšovať a rozvíjať naše webové stránky. Za tým účelom vás budeme tiež z času na čas upozorňovať na zmeny na našich webových stránkach, produktoch alebo službách.

Pokiaľ nám k tomu dáte svoj súhlas, budeme vám zasielať aj informácie o našich propagačných akciách, týkajúcich sa nových produktov, špeciálnych ponúk, na účely prieskumu trhu, a podobne. V rámci postupov dovolených právnymi predpismi vykonávame analýzu údajov o návštevách našich webových stránok, aby sme poznali nákupné trendy, zákaznícke preferencie, návštevnosť našich webových stránok a podobne. Zároveň nám tieto informácie slúžia na posilnenie bezpečnosti našich webových stránok aj bezpečnosti vašich osobných údajov. Informácie o vašich osobných údajoch či vašich aktivitách na našich webových stránkach poskytneme iným osobám len v prípade, že nám to nariaďujú, či umožňujú právne predpisy.

Pokiaľ sa zaregistrujete do nejakého nášho vernostného zákazníckeho programu, automaticky budete pridaní do tzv. „mailing listu“, čiže zoznamu adresátov e-mailovej pošty, ktorým budú zasielané informácie spojené s členstvom v takomto vernostnom zákazníckom programe.

V prípade vašich nákupov u nás, alebo nákupu na úver naším prostredníctvom, môžu byť vaše osobné údaje takto zhromaždené, zapracovávané úverovými referenčnými agentúrami. Tieto agentúry vám, pokiaľ o to budete mať záujem, poskytnú bližšie informácie o svojej činnosti.

Zabezpečenie osobných údajov

Ochrana súkromia a ochrana vašich osobných údajov je pre spoločnosť Knoska Translations s.r.o. veľmi dôležitá. Dodržiavame všetky platné predpisy Európskej únie, české zákony a ďalšie predpisy na ochranu osobných údajov a všetky vaše informácie považujeme za dôverné. Máme zavedené účinné systémy na ochranu osobných údajov a usilujeme sa o to, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu, strate alebo poškodeniu osobných údajov spracovávaných alebo zhromaždených naším prostredníctvom, vrátane našich webových stránok.

Cookies

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý po návšteve našich webových stránok žiada o to, aby mohol byť stiahnutý do vášho osobného počítača, chytrého telefónu, tabletu alebo iného zariadenia, ktoré používate k prístupu na web. Tento súbor môžete odmietnuť, alebo kedykoľvek neskôr vymazať. Súbory cookie sa používajú na záznam internetovej prevádzky a zahŕňajú identifikáciu stránok, ktoré sa používajú, ktoré produkty ste si prehliadali, čas strávený prehliadaním a zapamätanie si vašich preferencií. To nám pomáha analyzovať údaje o návštevnosti webu, aby sme zlepšili užívateľské prostredie našich webových stránok. Celkovo nám súbory cookie pomáhajú poskytnúť vám lepšie webové stránky, čo nám umožňuje tiež sledovať, ktoré stránky považujete za užitočné.

Súbor cookie však v žiadnom prípade neobsahuje vaše osobné údaje. Viac informácii o cookies si môžete zistiť sami napríklad na webových stránkach www.wikipedia.org. Pokiaľ Vás naše webové stránky nepožiadajú o súhlas so stiahnutím, do vášho osobného počítača sa cookies ani nestiahnu.

Odkazy na iné webové stránky

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky tretích strán. Napríklad na webové stránky výrobcov rôznych zariadení a podobne. Nad cudzími webovými stránkami však nemáme žiadnu kontrolu a nepodliehajú týmto našim zásadám ochrany osobných údajov. Ich vlastné zásady ochrany súkromia sa budú vzťahovať na vaše osobné údaje, ktoré sa môžu líšiť od našich zásad. Vzhľadom na to, že odkazujeme na webové stránky našich solídnych obchodných partnerov, sme presvedčení, že aj u nich je ochrana osobných údajov dostatočná. Pokiaľ však máte akékoľvek otázky, mali by ste sa riadiť informáciami na ich webových stránkach.

Vaša kontrola nad osobnými údajmi

Spracovanie vašich osobných údajov môžete obmedziť najmä nasledujúcimi spôsobmi:

a) kedykoľvek budete vyzvaní k vyplneniu akéhokoľvek formulára na webových stránkach, pozrite sa na pole, kde môžete „zakliknúť“, že nechcete, aby vami poskytnuté informácie boli používané na účely priameho marketingu,

b) pokiaľ nechcete dostávať marketingové informácie, môžete tak kedykoľvek urobiť kliknutím na odkaz, kde si odhlásite všetky e-maily, ktoré vám sú zasielané, aby ste sa odpojili od tejto ďalšej e- mailovej komunikácie, alebo nám to môžete oznámiť poštou na adresu: Knoska Translations s.r.o., Pickova 1490/12, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, Česká republika alebo na e-mail: info@knoska- translations.com

c) vaše osobné údaje nebudeme odovzdávať, distribuovať ani poskytovať tretím stranám, pokiaľ na to nebudeme mať váš výslovný súhlas, alebo pokiaľ na to nebudeme oprávnení zo zákona,

d) za podmienok stanovených právnymi predpismi vám na vašu žiadosť poskytneme aj ďalšie informácie týkajúce sa vašich osobných údajov, alebo vaše osobné údaje za podmienok stanovených právnymi predpismi prenesieme na základe vašej požiadavky vami určenej osobe,

e) pokiaľ nás o to výslovne požiadate, vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v súlade s príslušnými právnymi predpismi vymažeme, prípadne môžete využiť aj svoje právo na vaše tzv. zabudnutie, pokiaľ to bude v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Pokiaľ sa domnievate, že akékoľvek vaše osobné údaje, ktoré spravujeme alebo spracovávame, sú nesprávne, napíšte nám to na niektorú z vyššie uvedených adries, kde tiež môžete získať odpovede na svoje otázky ohľadne ochrany vašich osobných údajov.